Kullanıcı Sözleşmesi

Aşağıda şartlarını okuyacağınız işbu anlaşma, Komedi İnternet Hizmetleri Ltd'ye ait http://www.komedi.com (aşağıda kısaca "Komedi.com" olarak anılacaktır) ile Komedi.com servisini kullanacak olan kullanıcı arasında akdedilmiş olup, kullanıcılarına hangi şartlarda hizmet vereceğini belirtir. Komedi.com, üyelerine paylaşım, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir. Bu hizmetler Komedi.com sunucusunda hizmet veren Komedi.com tarafından sağlanır. Komedi.com'a üye olunması, Komedi.com üyelik sözleşmesinin üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu üyelik sözleşmesi Komedi.com hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama Komedi.com'un servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: Komedi.com'a kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye" ve "ziyaretçi"leri içerir. Lütfen bu sözleşmeyi dikkatli bir biçimde okuyun ve saklayın. Komedi.com'un verdiği hizmetlerinden yararlanmayı düşünüyorsanız üyelik sözleşmesinin sonunda bulunan "Okudum ve Kabul Ediyorum" ifadesini onaylayın. Eğer Komedi.com hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ya da yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız derhal Komedi.com'la irtibata geçin.

Telif Hakları

Komedi.com'da yazdığınız yorum, yazı ve haberlere ilişkin telif hakları size aittir. Bu nedenle Komedi.com'da yayınlanmış olan haber ve yorumları ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. Ancak bunları başka bir kaynakta daha yayınlamanız halinde Komedi.com'a aktif link vermeniz gerekmektedir. Komedi.com'da tüm içerikler üzerinde Komedi Medya ve İnternet Hizmetleri A.Ş'ye çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz. Haber, yorum ve yazılarınız Komedi.com'da yayında olduğu müddetçe Komedi İnternet Hizmetleri Ltd. tüm yazılarınızı uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari amaçla kullanılması hakkına sahip olacaktır. Bunu engellemek için içeriğinizi silmeniz yeterlidir ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan yazılarınızın çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını bu nedenle her zaman mümkündür.

Yasal Sorumluluk

Komedi.com'da yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. Size ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde Komedi Medya ve İnternet Hizmetleri'nin uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulacaksınız. Komedi.com'da yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin ve mesaj ve sair Komedi.com imkanlarının kullanılması suretiyle göndermiş olduğunuz içeriğin hukuka uygun olması sizin sorumluluğunuzdadır. Gönderidiğiniz veya sağladığınız içeriğin hukuka uygun olmaması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda Komedi.com'un bilgisayar kayıtlarının(eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) h.u.m.k. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmiş sayılmaktasınız.

Üye'nin Yükümlülükleri

Üyeler; Komedi.com'a üye olarak veya servislerini kullanarak, verdiği bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; Komedi.com'u kullanırken herhangi bir geçerli yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini... Komedi.com'da yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut Komedi.com editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını... Komedi.com'a gönderdikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek unsurlar, pornografik fotoğraflar, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık ve yasadışılık bulunmayacağını... Komedi.com'a üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumlulukları altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen Komedi.com'a bildirmeyi; Komedi.com'un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını... Komedi.com'un sitenin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları paralı hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu... Komedi.com'da tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra Komedi.com tarafından üyelikten çıkarılabileceğini... Komedi.com'un, üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini... Komedi.com'un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden Komedi.com'un ve Komedi Medya ve İnternet Hizmetleri A.Ş'nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Komedi.com'un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu... Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi... Üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduklarını... Komedi.com üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, Komedi.com'un sorumluluğu olmadığını... Üye'nin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu... Tüm bu maddelere daha sonra itiraz etmeyeceğini... Peşinen kabul ve taahhüt etmiştirKomedi.com'a Verilen Yetkiler

Komedi.com, üyelerden veya kullanıcılardan gelen içeriği, e.postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir. Komedi.com herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı Komedi.com sorumlu tutulamaz. Bir kullanıcıya ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde üyenin bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum farkedildiğinde şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Bu tip durumlarda son karar, Komedi.com editörlerine ve yöneticilerine aittir. Komedi.com bir anlaşmazlık durumunda, ilişkin üyeliklere son vermek ve profil ve e.günlük (blog) sayfalarını, haberlerini, yorumlarını, tartışma metinlerini silmek yoluyla anlaşmazlığı çözmeye gidebilir. Komedi.com'da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece Komedi.com'a veya Komedi.com'un yetki verdiği kuruluşlara aittir. Eğer Komedi.com hizmetlerini ticari amaçlarla kullanmak istiyorsanız lütfen Komedi.com'la iletişim kurun. Sitemizin birçok yerinden http://Komedi.com markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verilebilir. Komedi.com, link (bağlantı) verdiği, tavsiye ettiği http://Komedi.com markası olmayan sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir. Komedi.com kullanıcı isimlerinin ve e.postalarının izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından, herhangi bir nedenle toplanması yasaktır. Üyelerin Komedi.com'daki profillerinde veya web sitelerinde bulunan veya forumlara gönderilen ticari reklam - tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir. Komedi.com, herhangi bir uyarı yapmaksızın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Komedi.com , üyeler tarafından 1 yıl boyunca işletilmeyen, 1 yıl boyunca siteye yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, siteleri silebilir. Silinen sitelerin domain (isim) hakkı Komedi.com'a devrolunur. Komedi.com bu domain'i (alan adını) üyeye devredebilir. Komedi.com , üyeler tarafından içerikleri silebilir. Yürürlülük Kullanıcı, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşem ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Fesih ve değişiklik Komedi.com bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. Değişiklikler Komedi.com'un web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı, bu üyelik sözleşmesindeki değişiklikleri, değişiklikler Komedi.com web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için üyelik sözleşmesini sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Kullanıcı Komedi.com tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek servisi kullanmaya başladığı tarihten itbaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Komedi.com'un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İhtilaflar İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

Üyelik sözleşmesiyle veya Komedi.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

E-posta: [email protected]

Adres: Karşıyaka Sokak 3/1 Dikmen Ankara

Tebligat Adresleri Kullanıcı'nın Komedi.com'a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle Komedi.com'un kullanıcı'nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın Komedi.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı'ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.